Ga naar de inhoud

Werkwijze

Werkwijze
Leefstijl Centrum Elst werkt volgens de SITE (Screening, Intake, Traject, Evaluatie) methode. Omdat de zorgtrajecten vanuit een holistische visie worden benaderd en er mogelijk meerdere specialisten bij betrokken zijn, stelt HLC een casemanager aan. De casemanager is het centrale aanspreekpunt, monitort het traject en zorgt ervoor dat de belangen van de cliënt worden gewaarborgd.

Screening
Het doel van de screening is om een goed en volledig beeld te krijgen van de cliënt en zijn of haar hulpvraag. Er worden meerdere facetten zoals leefstijl, klachten en gewoontes in kaart gebracht zodat de specialisten eventuele verbanden kunnen zien en vanuit hier advies geven over de behandelroute. Deze screening vindt plaats middels het invullen van een screening formulier op deze site. Vervolgens zal er telefonisch contact met u worden opgenomen door de casemanager.

Intake
Wanneer de opties zijn besproken en duidelijk is welk team van specialisten u gaat begeleiden, zal er een intake plaats vinden. De intake heeft als doel om kennis te maken met de specialisten en het behandeltraject vorm te geven met elkaar zodat het plan van aanpak tussen de specialisten en cliënt goed afgestemd kan worden.

Traject
Het traject zal kort nadat de intake heeft plaatsgevonden starten. Bij diverse problematieken hebben we een behandeltraject met een standaard tijdsduur, denk hierbij aan een duur van 3, 6 of 9 maanden. Tijdens het traject heeft u zelf contact met de specialisten, maar blijft de casemanager het centrale aanspreekpunt. De inhoud van het behandeltraject is niet standaard, dit wordt in overleg met de cliënt, de specialisten en de casemanager samengesteld tijdens de intake. In sommige gevallen kan dit veranderen tijdens het traject, altijd in overleg met alle partijen.

Evaluatie
Uiteraard wordt het gehele proces geëvalueerd. Hierbij kijken we o.a. naar de kwaliteit van leven en klachten van de cliënt, maar zullen we ook het behandeltraject en de specialisten hierin meenemen. Dit om de kwaliteit van het zorgaanbod te behouden en bevorderen. De casemanager heeft hier de leiding in en zal u vragen om korte evaluatie formulieren in te vullen. Daarnaast is tussentijdse en/of mondelinge feedback altijd welkom.

De verschillende disciplines

Leefstijlcoach
Een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. De professional coacht vanuit positieve gezondheid, draagt bij aan de verschuiving van de aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid, en nodigt coachees expliciet uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen en het gedrag te veranderen naar een gezonde leefstijl. De nadruk ligt op duurzame gedragsverandering  van de coachee. We coachen op de volgende thema’s; gedragsverandering, voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning.

Diëtist
Een specialist op het gebied van voeding en gedrag rondom voeding. Een diëtist heeft niet alleen een adviserende rol, maar ook een coachende waarbij gedragsverandering centraal staat. Wij kunnen helpen bij o.a. gewichtsverlies, gewichtstoename, prikkelbaar darmsyndroom, andere maag-darmklachten, diabetes, hart-en-vaatziekten, COPD, eetstoornis, eetproblemen, allergieën, sport, jicht, nierstenen, reuma, COVID, gastric bypass, (wens voor) zwangerschap en dieetadvies bij zuigelingen. Daarbij hangt voeding vaak samen met andere klachten waar wellicht minder snel aan gedacht wordt, zoals huidproblematiek, vermoeidheid, migraine, mondgezondheid en nog meer.

De diëtisten van HLC gaan met jou aan de slag voor een lange termijn verandering in jouw voedingspatroon. Wij geloven niet in snel diëten, of adviezen die op iedereen toepasbaar zijn. Ieder mens is uniek dus ieder voedingspatroon is dit ook. Ons doel is om samen een voedingspatroon te ontwikkelen die past bij hoe jij in het leven staat en wat jij uit het leven wil halen, zodat je een gezonde en ontspannen relatie met voeding creëert/behoudt.

Chinese geneeskunst/ Acupuncturist
Een specialist op het gebied van Chinese Geneeskunst. Door een verstoring in het lichaam wordt er een klacht ervaren. Deze kan zich zowel fysiek als emotioneel/ mentaal uiten. Binnen de Chinese Geneeskunst werkt men onder andere met energiebanen en punten die invloed daarop hebben. Door de juiste diagnose te stellen en daarop een behandelplan te ontwikkelen, worden vervolgens de punten gekozen die invloed hebben op de klacht. In het behandelplan komt naar voren of alleen acupunctuur nodig is of acupunctuur in combinatie met Chinese kruiden en/ of Chinese Bonesetting ( manuele therapie).  Het uiteindelijke doel is om de lichaamsenergie weer op de oorspronkelijke manier te laten stromen. Diverse klachten kunnen hiermee verholpen worden.
Denk hierbij aan: Slapeloosheid – Hoofdpijn & stress – Menstruele verstoringen – Spier en gewrichtspijn – Maag en darmklachten – Revalidatie (bijvoorbeeld van long Covid/ burn- out)

Masseur
Een specialist op het gebied van massage, ontspanning en balans.

Burnout coach
Een gespecialiseerd en gecertificeerd stress en burn-out coach.

Docent lichamelijke oefening en opvoeding/ Personal trainer
Daar waar bewogen wordt is deze professioneel actief. Van het opstellen tot een beweegprogramma voor het individu tot het ontwikkelen en begeleiden van groepsactiviteiten. Van het in beweging krijgen van kinderen, tot het laten bewegen van ouderen. Deze trainer is gespecialiseerd om groepen en individuen aan te zetten tot bewegen, met als doel: zowel mentale als fysieke gezondheidsbevordering.

Holistisch Leefstijl Centrum - HLC - hlcelst - 2023